بلوس سی اس سی- اس آر (مخصوص دام سبک)

هر بلوس 10 گرمی حاوی ترکیبات زیر می باشد که با قرار گرفتن آن در نگاری گوسفند و بز، در مدت 150

روز محتویات خود را آزاد می نماید:

 • تامین روزانه 0/54 میلی گرم کبالت
 • تامین روزانه 0/26 میلی گرم سلنیوم
 • تامین روزانه 12/6 میلی گرم مس

موارد مصرف

 • این بلوس برای کاهش ریسک کمبود مواد مغذی در نشخوارکنندگان کوچک چراکننده ( گوسفند وبز) باید مصرف شود.
 • محتوی این بلوس بطور کامل و در مدت 150 روز بصورت آهسته و پیوسته در مایعات شکمبه و نگاری حل می شود و هیچ گونه باقیمانده ای ندارد.
 • بازای هر حیوان با وزن زنده 60 کیلو یا بیشتر2 عدد بلوس بطور همزمان مصرف شود.
 • بازای هر حیوان با وزن زنده 35 تا 60 کیلوگرم 1 عدد بلوس مصرف شود.
 • بهترین زمان مصرف بلوس اواخر تابستان و در شروع فصل جفت گیری یا در ابتدای فصل زمستان
 • می باشد.
 • از این بلوس ها برای بهبود توان جفت گیری و افزایش کیفیت اسپرم ها در قوچ و بز نر نیز در شروع
 • فصل جفت گیری می توان استفاده کرد.
 • در صورت استفاده از این بلوس نیاز به استفاده مکمل های خوراکی مازاد و یا تزریق مکمل های حاوی
 • سلنیوم، مس و کبالت در مدت 150 روز آینده نیست.
 • قبل از مصرف بلوس با دامپزشک یا متخصص تغذیه از نظر علایم کمبود مواد معدنی مشورت کنید.

توصیه ها

 • بلوس را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
 • مراقب باشید بلوس روی سطح سخت نیافتد و شکسته نشود. از مصرف بلوس های ترک خورده و شکسته خودداری نمایید.
 • از مصرف بلوس برای دام های با وزن کمتر از 35 کیلوگرم خودداری نمایید.
 • بلوس ها را از دسترس کودکان و تابش آفتاب دور نگهداری کنید.