شرکت گل پونه صفاهان

شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان برای اولین بار در ایران موفق به تولید و ثبت اختراع بلوس های خوراکی کندرهش شده است. این شرکت در سال 1390 با ایده محوری تولید بلوس های خوراکی کندرهش در شهرک علمی تحقیقاتی مستقر و فعالیت های خود را آغاز نمود. شرکت گل پونه صفاهان با تکیه بر دانش بومی و برخورداری از نیروهای متخصص در زمینه­ های علوم دامی و دامپزشکی و همچنین اجرای پژوهش های فارمی به تکنولوژی کندرهش کردن اجزای بلوس های خوراکی دست یافته است. این بلوس ها نسل جدیدی از مکمل های خوراکی نشخوار کنندگان (گاو، گوسفند و بز) هستند و بگونه ای طراحی و ساخته می شوند که طی یک برنامه زمان بندی شده معین اجزای خود را در لوله گوارش آزاد نمایند.