بلوس فیورتریت

حاوی سه نوع کلسیم با رهش سریع، رهش متوسط و رهش کند ویژه گاوهای شیرده تازه­زا است.

احتیاجات کلسیمی گاو­ها به دلیل تولید آغوز و احتیاجات جنین در هنگام زایش افزایش یافته و موجب کمبود سطح کلسیم در بدن موجود و ایجاد مشکلات متابولیکی بعد زایش می شود. در موارد شدید نیز کمبود کلسیم باعث زمین­گیری حیوان و در نتیجه حذف آن می شود.

هایپوکلسیمی تحت بالینی (Ca < 8.6 mg/dl) و بالینی (Ca < 6 mg/dl) ناشی از کمبود سطح کلسیم خون، یکی از مهمترین بیماری­های گاوهای شیری در زمان زایش می­باشد که می­تواند خسارات جبران ناپذیری به گله وارد کند. گفته شده به ازای هر هایپوکلسیمی بالینی در گله، چندین هایپوکلسیمی تحت بالینی در گله وجود دارد. هایپوکلسیمی تحت بالینی که شیوع بیشتری در گله­های گاو شیری دارد به سادگی و از روی علائم ظاهری گاو قابل تشخیص نیست، در نتیجه می تواند حیوان را در معرض بسیاری از بیماری­ها و ناهنجاری­های متابولیکی پس از زایش قرار دهد. در طی سال­ها راهکارهایی برای جلوگیری از کمبود کلسیم در زمان زایش انجام شده است ولی مشکلاتی را به همراه داشته اند، به عنوان مثال تزریق مکمل کلسیم تنها برای مدت کوتاهی سطح کلسیم خون را حفظ می­کند و یا مصرف آشامیدنی مکمل­های کلسیم می تواند به دستگاه تنفسی فوقانی آسیب­ وارد کند.

بلوس کلسیمی یک مکمل مناسب می باشد که به گاوها کمک می کند دوره انتقال از خشکی به شیردهی را با حداقل ریسک زمین­گیری و ناهنجاری های متابولیکی سپری نمایند. این بلوس دارای نوعی پوشش است که از حل شدن آن در دهان و ایجاد مشکلات در دستگاه تنفس فوقانی جلوگیری می کند و پوشش بلوس به سرعت در محیط شکمبه باز شده و در مدت 48 ساعت کلسیم به طور پیوسته به خون وارد می شود.

مزایای استفاده از بلوس‌های فیورتریت

• پوشش واکسی این بلوس¬ها مانع از حل شدن آنها در دهان گاو می¬شود و از آسیب¬ به دستگاه تنفس فوقانی جلوگیری می¬کند.
• پوشش این بلوس به سرعت در محیط شکمبه باز شده و در مدت 24 تا 48 ساعت کلسیم به طور پیوسته جذب خون می¬شود.
• دو عدد بلوس با قطر 5/2 سانتی متر و طول 10 سانتی متر، 62 گرم کلسیم خالص دارد که به تدریج در اختیار حیوان قرار می¬دهد.
• مصرف این بلوس به مدت 24 تا 48 ساعت سطح مناسب کلسیم خون گاو را حفظ می کند.

کلسیم با رهش سریع 23 گرم
کلسیم با رهش متوسط 5/4 گرم
کلسیم با رهش کند 5/3 گرم
کل کلسیم خالص 31 گرم
مقدار کلسیم خالص در هر بلوس

طریقه مصرف بلوس فیورتریت

مصرف بلوس برای گاوهای شیری بدون سابقه زمین گیری

با مشاهده اولین علائم زایش یک عدد بلوس به گاو خورانده شود تا سطح مناسبی از کلسیم خون را در مدت 24 ساعت به طور پایدار حفظ کند.

مصرف بلوس برای گاوهای شیری با ریسک زیاد یا سابقه تب شیر

اولین بلوس با مشاهده علائم زایش و دومین بلوس به فاصله 12 تا 24 ساعت پس از مصرف اولین بلوس خورانده شود. در این صورت سطح مناسب کلسیم به مدت 48 ساعت حفظ می¬شود.

مصرف بلوس برای گاوهای مبتلا به تب شیر

با نظر دامپزشک گله، پس از تزریق مکمل کلسیم و بلند شدن گاو و اطمینان از عادی شدن وضعیت بلع حیوان اولین بلوس به گاو خورانده شود. دومین بلوس نیز به فاصله 12 تا 24 ساعت پس از خوراندن اولین بلوس مصرف شود.

نکات احتیاطی

بلوس¬ها در جای خشک و خنک و با دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شوند.