بلوس فیورتریت اُ

حاوی دو نوع کلسیم با رهش سریع و رهش متوسط ویژه گاوهای شیرده تازه¬زا است.
گاوهای شیری معمولا در هنگام زایش دچار هیپوکسمی می شوند و مصرف خوراکی یا تزریقی مکمل های کلسیم برای پیشگیری و درمان تب شیر توصیه می شود. مصرف یک مکمل کلسیمی مناسب، به گاوها کمک می کند تا دوره انتقال از خشکی به شیردهی را با حداقل ریسک زمین گیری و ناهنجاری های متابولیکی سپری نمایند. اما، مصرف آشامیدنی مکمل های کلسیم همواره مشکلاتی به همراه دارد که از جمله می توان به آسیب وارد شده به دستگاه تنفسی فوقانی اشاره کرد. تزریق مکمل کلسیم نیز تنها برای مدت کوتاهی سطح کلسیم خون را حفظ می کند.

مزایای استفاده از بلوس‌های فیورتریت اُ

• پوشش واکسی این بلوس ها مانع از حل شدن آنها در دهان گاو می شود و از آسیب به دستگاه تنفس فوقانی جلوگیری می شود.
• پوشش بلوس به سرعت در محیط شکمبه باز شده و در مدت 24 تا 48 ساعت کلسیم به طور پیوسته جذب خون می شود.
• دو عدد بلوس با قطر 2.5 سانتی متر و طول 10 سانتی متر، 62.8 گرم کلسیم خالص دارد که به تدریج در اختیار حیوان قرار می دهد.
• مصرف این بلوس ها به مدت 24 ساعت سطح مناسب کلسیم خون گاو را حفظ می کند.

کلسیم با رهش سریع 8/9 گرم
کلسیم با رهش متوسط 6/21 گرم
کل کلسیم خالص 4/31 گرم
مقدار کلسیم خالص درهر بلوس

طریقه مصرف بلوس فیورتریت اُ

مصرف بلوس برای گاو های شیری بدون سابقه زمین گیری

با مشاهده اولین علایم زایش یک عدد بلوس به گاو خورانده شود تا سطح مناسبی از کلسیم خون را درمدت 12 تا24 ساعت به طور پایدار حفظ کند.

مصرف بلوس برای گاوهای شیری با ریسک زیاد یا سابقه تب شیر

اولین بلوس با مشاهده علایم زایش و دومین بلوس به فاصله 12 تا 24 ساعت پس از مصرف اولین بلوس خورانده شود. در این صورت سطح مناسب کلسیم به مدت 48 ساعت حفظ می شود.

مصرف بلوس برای گاوهای مبتلا به تب شیر

پس از رفع مشکل زمین گیری با تزریق مکمل کلسیم زیر نظر دامپزشک گله و اطمینان از عادی شدن شرایط بلع، یک عدد بلوس به گاو خورانده شود و در صورت تشخیص دامپزشک گله دومین بلوس به فاصله 12 تا 24 ساعت بعد خورانده  شود.

نکات احتیاطی

• بلوس های در جای خشک و خنک با دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• در صورت مشاهده علایم کلینکی تب شیر (زمین گیری) ازخوراندن بلوس خودداری شود، زیرا در این شرایط عمل بلعیدن حیوان دچار مشکل و خطر خفگی حیوان وجود دارد.
• برای خوراندن بلوس از تفنگ بلوس خوران استفاده کنید.