بلوس فیورتریت پلاس

حاوی کلسیم و منیزیم ویژه گاوهای شیرده پرتولید تازه زا است.
هیپوکلسمی و تب شیر در گاوهای شیری پرتولید خسارت های زیادی به واحدهای گاوداری بزرگ وارد می کند. گاوهای پرتولید (سوپر) مبتلا به هیپوکلسمی تحت بالینی همواره در معرض خطر زمین خوردن، شکستگی استخوان لگن و حذف زود هنگام از گله هستند. بررسی های علمی به خوبی نشان داده است که این گروه از گاوها علاوه برکمبود کلسیم درمعرض کمبود منیزیم نیز قرار دارند که موجب بروز اسپاسم ماهیچه ای، مشکلات تنفسی و سرانجام مرگ آنها می شود. کمبود منیزیم دومین دلیل معمول هایپوکلسیمی و تب شیر در گاوهای اوایل زایش است. کمبود منیزیم بر آزاد شدن کلسیم در زمان زایش در بدن دام به دو صورت تاثیر گذار است: 1.روی گیرنده¬های پاراتورمون تاثیر گذاشته و حساسیت آنها را به آزاد کردن کلسیم کم می¬کند 2. باعث کاهش ترشح پاراتورمون در پاسخ به هایپوکلسیمی می¬شود. در بعضی موارد کمبود منیزیم و کمبود فسفر می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند. غلظت منیزیم خون کمتر از 2 میلی‌گرم در دسی لیتر در 24 ساعت اول بعد زایش نشان ‌دهنده جذب ناکافی منیزیم است.
مصرف آشامیدنی مکمل های کلسیم خطر مشکلات تنفسی را به دلیل آسیب به دستگاه تنفس فوقانی بیشتر می کند. تزریق مکمل¬های کلسیم نیز اثرموقتی دارد و تنها برای مدت کوتاهی سطح کلسیم خون را افزایش می دهد. بنابراین بهترین توصیه برای این گروه از گاوها، مصرف بلوس های خوراکی حاوی منابع مختلف کلسیم با نرخ رهایش متفاوت و بصورت کیلات آلی و همچنین منیزیم است که علاوه بر پیشگیری از بروز تب شیر، عوارض ناشی از کمبود توام کلسیم و منیزیم را نیز رفع می نماید.

مزایای استفاده از بلوس‌های فیورتریت پلاس

• پوشش واکسی این بلوس¬ها مانع از حل شدن آنها در دهان گاو می¬شود و از آسیب به دستگاه تنفسی فوقانی جلوگیری می¬کند.
• پوشش بلوس به سرعت در محیط شکمبه باز شده و در مدت 48 ساعت کلسیم و منیزیم به طور پیوسته جذب خون می¬شود.
• سه عدد بلوس با قطر 5/2 و طول 10 سانتی متر، 4/62 گرم کلسیم و 2/7 گرم منیزیم خالص قابل جذب را به تدریج در اختیار حیوان قرار می¬دهد.
• مصرف این بلوس ها حداقل به مدت 48 ساعت کلسیم و منیزیوم خون گاوها را در سطح مناسب حفظ می کند.

کلسیم با رهش سریع 6/16 گرم
کلسیم با رهش متوسط 6/3 گرم
کلسیم کیلات شده 6/0گرم
منیزیم 4/2 گرم
مقدار کلسیم و منیزیم خالص در هر بلوس

طریقه مصرف بلوس فیورتریت پلاس

دو عدد بلوس همزمان و با مشاهده علایم زایش به گاو خورانده شود و سومین بلوس به فاصله 24ساعت پس از خوراندن اولین بلوس مصرف شود تا سطح مناسبی از کلسیم و منیزیم خون به مدت حدود 48ساعت حفظ شود.

مصرف بلوس برای گاوهایی که دچار زمین گیری شده اند

با نظر دامپزشک گله، پس از تزریق مکمل کلسیم و بلند شدن گاو و اطمینان از عادی شدن وضعیت بلع حیوان، 2عدد بلوس خورانده شود. سومین بلوس نیز به فاصله 24 ساعت پس ازخوراندن اولین بلوس مصرف شود.

نکات احتیاطی

  • درصورت مشاهده علایم کلینیکی تب شیر (زمین گیری) از خوراندن بلوس خودداری شود، زیرا در این شرایط عمل بلعیدن حیوان دچار مشکل و خطر خفگی حیوان وجود دارد.
  • برای خوراندن بلوس از تفنگ بلوس خوران استفاده کنید.