حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان

حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان

حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

ادامه مطلب

بازدید جناب آقای ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازدید جناب آقای ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از محصولات شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان بازدید کرد. شرکت دانش بنیان گل پونه

ادامه مطلب

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری سی اس سی-اس آر برای اولین بار در ایران در شرکت گل پونه صفاهان تولید شد.

بلوس سی اس سی

بلوس سی اس سی-اس آر برای کاهش ریسک کمبود مواد مغذی در نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) بویژه در شرایط چرا مصرف می شود. محتوی

ادامه مطلب

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری مینرویت-اس آر برای اولین بار در ایران

مینرویت-اس آر

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری مینرویت-اس آر برای اولین بار در ایران در شرکت گل پونه صفاهان تولید شد. بلوس

ادامه مطلب