عوامل موثر بر کیفیت آغوز در گاوهای شیری

عوامل موثر بر کیفیت آغوز در گاوهای شیری

بخوبی مشخص شده است که مصرف مقدار کافی آغوز با کیفیت مهمترین علت سلامت و زنده مانی گوساله های تازه متولد شده است. در حقیقت

ادامه مطلب

نیتروژن اوره ای خون و نیتروژن اورهای شیر شاخصهایی برای بررسی شرایط تولید مثل گاوهای شیری

نیتروژن اوره ای خون و نیتروژن اورهای شیر شاخصهایی برای بررسی شرایط تولید مثل گاوهای شیری

مقدمه اوره یک مولکول آلی کوچک محلول در آب است که در مایعات بدن شامل پلاسمای خون، شیر و ادرار یافت میشود. شاخصهای مناسبی برای

ادامه مطلب