استفاده ازموننسین در تغذیه گاوهای شیری

استفاده ازموننسین در تغذیه گاوهای شیری

امروزه مصرف افزودنی های خوراک در تغذیه گاوهای شیری توسعه یافته است. یکی از این مکمل ها یونوفورها (ناقل های یون ) هستند که با

ادامه مطلب

جفت ماندگی در گاوهای شیری (علت ها و راهکارها)

جفت ماندگی در گاوهای شیری (علت ها و راهکارها)

مقدمه جفت راه ارتباطی مادر و جنین است تا جنین بتواند مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز خود را از مادر بگیرد و مواد زاید

ادامه مطلب