اهمیت دوره خشکی برای گاوهای شیری

اهمیت دوره خشکی برای گاوهای شیری

گاوهای شیری معمولا یک دوره خشکی دو ماهه را قبل از زایش تجربه می کنند. این دوره استراحت برای به حداکثر رسیدن تولید شیر در

ادامه مطلب