بلوس مینرویت- اس آر (مخصوص دام سبک)

مواد موثره تامین شده بصورت روزانه از هر بلوس 10 گرمی در مدت 140 روز
1- 5 میلی گرم مس در روز
2- 2/0 میلی گرم کبالت در روز
3- 12/0 میلی گرم سلنیوم در روز
4- 4/4 میلی گرم منگنز در روز
5- 7 میلی گرم روی در روز
6-6/0 میلی گرم ید در روز
7- 36/0 میلی گرم ویتامین A در روز
8- 1/2 میلی گرم ویتامین E در روز

موارد مصرف

 • این بلوس ها برای کاهش ریسک کمبود مواد مغذی در نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) بویژه در شرایط چرا باید مصرف شود.
 • مصرف این بلوس ها می تواند میکرومینرال ها و ویتامین هایی که بطور معمول کمبود آنها در علوفه اغلب مراتع ایران وجود دارد را در مدت 140 روز بصورت آهسته و پیوسته تامین نماید.
 • این بلوس فاقد هر گونه ترکیبات هورمونی و آنتی بیوتیک می باشد و مصرف آن هیچ گونه منعی برای مصرف تولیدات دامی شامل شیر و گوشت ایجاد نمی کند.
 • مصرف این بلوس ها موجب تقویت سیستم ایمنی دام ها شده و شانس بروز بیماری های مختلف در سطح گله کاهش می یابد.
 • مصرف این بلوس ها برای بهبود بازده تولید مثل گله و کاهش درصد میشها و بزهای ماده قصر در گله اهمیت دارد.
 • مصرف این بلوس ها موجب بهبود توان جفت گیری و افزایش کیفیت اسپرم های در قوچ ها و بزهای نر در شروع فصل جفتگیری می شود.
 • مصرف این بلوس ها موجب بهبود نرخ رشده بره ها و بزغاله ها در دوره جنینی و افزایش وزن تولد آنها می شود.
 • مصرف این بلوس ها می تواند کیفیت آغوز و شیر تولید شده را بهبود بخشد.

توصیه ها

 • به ازای هر 25 تا 30 کیلو گرم وزن زنده یک عدد بلوس خورانده شود.
 • بهترین زمان مصرف بلوس اواخر تابستان و اوایل پاییز (پیش از شروع فصل جفت گیری می باشد)
 • با مصرف بلوس نیازی به دستکاری در جیره های مصرفی دام وجود ندارد.
 • در صورت مصرف بلوس نیازی به استفاده از مکمل های معدنی – ویتامینی تزریقی یا آشامیدنی تا مدت 140 روز وجود ندارد، مگر با تشخیص دامپزشک گله.
 • بلوس ها را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
 • از خوراند بلوس به دام های با وزن کمتر از 25 کیلوگرم خودداری نمایید.
 • مراقب باشید بلوس ها روی سطوح سخت نیافتد و نشکند و از مصرف بلوس های شکسته و ترک خورده خودداری نمایید.
 • بلوس ها را از تابش آفتاب و از دسترس کودکان دور نگهدارید.