اهمیت مانیتورینگ فعالیت نشخوار در گاوهای شیری

اهمیت مانیتورینگ فعالیت نشخوار در گاوهای شیری

بطور کلی نشخوارکردن نشانه سلامت و آسایش گاوهای شیری است. به همین دلیل پرورش دهندگان گاوشیری، دامپزشکان و کارشناسان تغذیه همواره به فعالیت نشخوار در

ادامه مطلب

پیشگیری از هیپوکلسیمی (کاهش سطح کلسیم خون) در گاوهای شیری

پیشگیری از هیپوکلسیمی (کاهش سطح کلسیم خون) در گاوهای شیری

مقدمه تولید و ترشح شیر در پستان گاو نیازمند هماهنگی بین بافتهای مختلف بدن بویژه در مراحل انتهایی آبستنی و شروع دوره شیردهی جدید است.

ادامه مطلب