حضور شرکت گل پونه صفاهان در نمایشگاه فارماکوپه

حضور شرکت گل پونه صفاهان در نمایشگاه فارماکوپه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته سال 98 در زمینه های مختلف شامل دارویی، تجهیزات، خوراکی، فرآورده های لبنی

ادامه مطلب