بلوس مینرویت

حاوی مواد معدنی و ویتامینه ها، ویژه گاوهای دوره انتقال، گاوهای شیرده، تلیسه و گوساله های پرواری است.
اصلاح نژاد گاوهای شیری و افزایش پتانسیل تولید شیر آنها، بروز مشکلات متابولیکی و در نتیجه نرخ حذف زود هنگام را افزایش داده است. بطور معمول، در هنگام جیره نویسی نیاز تولید شیر و تولیدمثل گاوها در نظر گرفته میشود، اما به دلایل مختلف از جمله تنش محیطی، تنش زایمان، تنش اکسیداتیو ناشی از تولید شیر زیاد و بروز بیماری های متابولیکی، گاوها به مقدار کافی خوراک مصرف نمیکنند و در معرض کمبود های حاشیه ای مواد معدنی و ویتامین ها قرار میگیرند. بنابراین مصرف بلوس های خوراکی کندرهش با اثرات طولانی مدت راهکار مناسبی برای تامین این نیازها است.

مزایای استفاده از بلوس‌های مینرویت

گاوهای دوره انتقال

• عدم نیاز به تزریق مکمل‌های معدنی و ویتامینی در دوره انتقال
• کاهش موارد جفت‌ماندگی
• افزایش نرخ گیرایی در اولین تلقیح
• کاهش دفعات تلقیح به ازای آبستنی
• کاهش روزهای باز
• کاهش فاصله گوساله‌زایی
• افزایش ایمنی بدن و کاهش موارد وقوع ورم پستان در ابتدای دوره شیردهی
• کاهش تنش‌های اکسیداتیو

گاوهای شیری پرتولید

• مقاومت بیشتر به تنش‌های متابولیکی و تنش گرمایی
• افزایش تولید شیر و بهبود کیفیت شیر
• بهبود تداوم شیردهی (گالاکتوپوزی)

تلیسه‌های غیر آبستن و آبستن

• افزایش نرخ رشد تلیسه‌ها و کاهش سن اولین جفت‌گیری
• رشد بهتر جنین و کاهش مرده‌زایی
• بهبود شرایط زایش
• کاهش مشکلات پس از زایش

گاوهای دهنده و گیرنده در برنامه‌های انتقال جنین

• افزایش کیفیت اووسیت‌های استحصال شده
• افزایش نرخ گیرایی پس از انتقال جنین
• افزایش نرخ گوساله‌زایی

گوساله‌های پرواری با وزن بیشتر از 150 کیلوگرم

• افزایش نرخ رشد و بازده مصرف خوراکی
• کاهش مشکلات متابولیکی و تنش‌های محیطی

طریقه مصرف بلوس مینرویت

• دو عدد بلوس به ازای هر گاو، گوساله یا تلیسه با وزن 150 کیلوگرم یا بیشتر بخورانید.
• از تفنگ بلوس‌خوران استفاده کنید.
• بلوس را از انتهای صاف آن در محفظه تفنگ قرار دهید، به گونه‌ای که سرگرد آن به سمت بیرون باشد.
• پس از مهار حیوان و بالا نگه داشتن سر، تفنگ بلوس‌خوران را به آرامی و از کنار دهن وارد کنید. سپس با فشار دادن اهرم، بلوس را داخل حلق بیندازید.
• پس از انداختن بلوس داخل حلق، سر حیوان را به مدت 1-2 دقیقه بالا نگه دارید تا مطمئن شوید بلوس را بلعیده است.

نکات احتیاطی

• از بلوس‌های سالم استفاده کنید و درصورت بیرون افتادن بلوس از دهان که موجب آسیب دیدن پوشش و یا شکسته شدن بلوس می‌شود، از خوراندن آن خودداری شود.
• این بلوس‌ها جایگزین مواد معدنی و ویتامین‌های جیره نیستند، بنابراین هیچ تغییری در غلظت مواد معدنی و ویتامنی‌های جیره داده نشود.