حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان

حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان

حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

ادامه مطلب

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری سی اس سی-اس آر برای اولین بار در ایران در شرکت گل پونه صفاهان تولید شد.

بلوس سی اس سی

بلوس سی اس سی-اس آر برای کاهش ریسک کمبود مواد مغذی در نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) بویژه در شرایط چرا مصرف می شود. محتوی

ادامه مطلب

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری مینرویت-اس آر برای اولین بار در ایران

مینرویت-اس آر

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری مینرویت-اس آر برای اولین بار در ایران در شرکت گل پونه صفاهان تولید شد. بلوس

ادامه مطلب

اهمیت ویتامین E و سلنیوم در حفظ سلامت و ایمنی گاوهای شیری دوره انتقال

اهمیت ویتامین E و سلنیوم در حفظ سلامت و ایمنی گاوهای شیری دوره انتقال

درمراحل زندگی گاو شیری دوره انتقال یک فرصت طلایی آمادگی برای تولید شیر زیاد، سلامت و بازده مناسب تولید مثل است. دوره انتقال از 60

ادامه مطلب